Lekos - internet service provider


 

Zákaznícka zóna

Oznamylekosshop
Facebook
webmail

Opatrenia v súvislosti s vírusom COVID 19

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

v súvislosti  s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu prijala naša spoločnosť rozhodnutie o zatvorení zákazníckeho centra, pokladne a predajne odo dňa 16.3.2020 do odvolania.

Cieľom tohto preventívneho opatrenia je správať sa zodpovedne voči Vám našim zákazníkom, ako aj voči našim zamestnancom.

V týchto dňoch nebude možné uhrádzať platby za služby v hotovosti. Využite preto spôsob platby prevodom prostredníctvom internetbankingu, vkladom na náš účet vo VÚB banke alebo poštovou poukážkou.

Číslo účtu nájdete vo svojej zmluve alebo faktúre. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy.

V prípade otázok k platbám nás kontaktujte telefonicky na číslach 056 698 2660, 0917 210 100 alebo e-mailom na ekonomicke@lekosonline.sk.

Poruchy môžete nahlasovať telefonicky na číslach 0907 948 008, 0918 791 971 alebo zanechaním odkazu s adresou prípojky a krátkym popisom problému alebo e- mailom na servis@lekosonline.sk.

Pre informácie o produktoch a pripojení do internetu nás kontaktujte telefonicky na číslach 0907 948 008, 0917 411 432 alebo e-mailom na mail@lekosonline.sk.

Ďakujeme za pochopenie

Optická digitálna televízia | Internet | Všeobecné obchodné podmienky
Pracovné Ponuky | Cenník Pripojenia | Kontakt