Lekos - internet service provider


 
 

Zákaznícka zóna

Oznamy


lekosshop
webmail

Faxová služba

Telefónna služba · Faxová služba · Ponuka telefónov

Za mesačný poplatok 1 €

Faxová služba lekosonline je založená na princípe virtuálneho faxu.
Príjem aj odosielanie je realizované elektronickým spôsobom.
Prijímaný fax je zaslaný užívateľovi na emailovú adresu ako príloha vo formáte PDF. Zároveň je tento fax uložený v schránke doručených faxov na webovej stránke služby http://fax.lekosonline.sk po dobu 6 mesiacov.

Odosielanie faxov je riešené podobne ako odosielanie emailov. Na stránke služby http://fax.lekosonline.sk zvolíte funkciu "Poslať FAX". Zadajte faxové číslo, priložte dokument a stlačte "Poslať". Odosielate dokument vytvorený v počítači alebo oskenovaný dokument najlepšie vo formáte PDF.
Dokument sa odošle (vytlačí) na faxovom prístroji príjemcu. Fax je možné odosielať na viaceré čísla naraz (oddelene bodkočiarkou). Taktiež je možné zaslať naraz viac dokumentov.

Informácia o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní je zaslaná na emailom.
Podporované formáty odosielaných dokumentov sú: PDF, TXT, PS (Postscript), obrázok TIF. Veľkosť odosielaného súboru je max. 5MB.
Na stránke služby http://fax.lekosonline.sk/ môžete okrem prijímania a odosielania faxov využiť aj ďalšie užitočné funkcie, napr.:

  • prezerať prijaté faxy
  • otáčať fax o 180°
  • preposlať emailom v PDF
  • uložiť do počítača v PDF

Ďalšie informácie:

Telefónna služba
Ponuka telefónov

Optická digitálna televízia | Internet | Všeobecné obchodné podmienky
Pracovné Ponuky | Cenník Pripojenia | Kontakt