Firmy a samosprávy

section-40a4c20

Vy sa venujte svojim hlavným činnostiam, my sa postaráme o vašu výpočtovú techniku a počítačovú sieť, pretože od ich funkčnosti závisí bezproblémový chod firmy, inštitúcie či úradu.

Poskytujeme špecializované riešenia a služby zamerané na outsourcing IT prevádzky. Zohľadňujúc nároky vašich činností pre vás zabezpečíme:

  • Správu počítačov, kancelárskej techniky a príslušenstva

  • Návrh, realizáciu a správu LAN sietí

  • Správu a údržbu serverov

  • Ochrana a zabezpečenie dát

  • Garantovanú internetovú linku

  • Telefónnu ústredňu

  • Webhosting

  • Mailové služby