Kontakt

section-045995f

Sídlo

LEKOS, s.r.o.

Štefana Kukuru 154/14
071 01 Michalovce
IČO: 36172332
DIČ: 2020038757
IČ DPH: SK2020038757

Navštívte nás

pobočka michalovce

Štefana Kukuru 154/14
017 01 Michalovce

pobočka sobrance

Michalovská 2
073 01 Sobrance

Informačné oddelenie:

mail@lekosonline.sk

Ekonomické oddelenie:

ekonomicke@lekosonline.sk

Personálne oddelenie:

personalne@lekosonline.sk

Servisné oddelenie:

servis@lekosonline.sk

Predajňa:

predajna@lekosonline.sk

Máte otázku či požiadavku?

Napíšte nám

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti LEKOS, s.r.o. v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti spoločnosti LEKOS, s.r.o.